مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است؟

مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است ؟ برخی از افراد به اشـتباه گمـان مـی کننـد مجـازی سـازی تنهـا مختص مراکـز داده یـا دیتـا سـنتر هـای بــزرگ مــی باشــد. در صــورتی کــه ایــن تصــوری کــاملا اشــتباه اســت. شــرکت هــای پیشــرو در زمینــه مجازی سازی ایـن تکنولـوژی را جهـت اسـتفاده بـرای رده ی وسـیعی از شـبکه هـا طراحـی کـرده انـد.
از شبکه های کوچکی با یک سـرور گرفتـه تـا دیتـا سـنتر هـای بـزرگ بـا ده هـا یـا صـدها سـرور و سـرویس دهنده منتظر. همان طور که پیشـتر نیـز اشـاره شـد مجـازی سـازی بـا مزایـای خـود طیـر گسـترده ای از نیازهــای ســازمان هــا و افــراد را در جهــت اســتفاده بهینــه تــر از منــابع ، صــرفه جــویی وپایــداری سرویس ها مرتفع می‌سازد.

کجا نباید از مجازی سازی استفاده کرد ؟

در اوایل کار مجازی سازی عنوان می شد که در سرورهای Database و بعضی سرورهای SAP مجازی سازی ممکن نبود ولی خدا رو شکر کلیه این مشکلات حل شده است و به غیر از بانک Oracle،که کلاستر بندی خاص خود را دارد کلیه Database ها و همچنین SAP هم دیگر این مشکل را نداشته و به راحتی مجازی سازی می شوند
اما متاسفانه در صورتی که سخت افزار سرور شما قوی نمی باشد به هیچ وجه ،تاکید می شود به عنوان NVRبرای سرورهای IPCAM و یا VOIP برای جلوگیری از وقفه یا Delay پیشنهاد نمی شود ولی در کلیه موارد دیگر که در تعریف ابتدایی خدمتان ذکر کردیم حتی از Device های سخت افراری به همراه یک سیستم عامل بدلیل اینکه ترافیک دادها بیرون نرفته و مجددا بر نمی گردد سریعتر عمل می کند.
مجازی سازی به طور کلی به دو روش انجام می شود:

مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است؟ وچگونه باید مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است را پیاده سازی نمایند

Type1 نوع یک و حرفه ای آن اصطلاحا به آن baremetal hypervisor نیز می گویند :

شامل استفاده از یک سیستم عامل مخصوص مجازی سازی در سرور فیزیکی (Host) و در اختیار گرفتن منابع اصلی مثل رم ، پردازنده و دیسک در سیستم میزبان و واگذاری و مدیریت منابع بین سیستم عاملهایی که به عنوان مهمان (Guest) نصب می شوند، در این نوع مجازی سازی به سیستم عامل میزبان که وظیفه کنترل و تقسیم I/O و منابع اصلی سرور بین سیستم عاملها را دارد هایپروایزر (Hypervisor)گویند.

مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است؟ وچگونه باید مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است را پیاده سازی نمایند

ماشنهای مجازی نوع یک خود به دو نوع تقسیم می شوند. هایپروایزرهایی که اجازه استفاده از منابع بین سیستم عاملهای میهمان به صورت اشتراکی میدهند مثل OpenVZ
و دسته دیگر هایپرویزورهایی که به هر سیستم عامل مهمان مقدار مشخص شده منابع سخت افزاری را واگذار می کنند و در صورت پر شدن منابع هر میهمان، میهمان دیگری دچار مشکل نمی شود. این نوع مجازی در اجاره سرورهای مجازی VPS – VDS برای اجاره کنننده بسیار اهمیت دارد زیرا مطمئن خواهد بود مقدار حافطه یا پرازنده مورد نظر کاملا اختصاصی است.
از جمله هایپرویزورهایی که از این دسته هستند vmWare ESXi ، Ms HyperV و Cytrix Xen می باشند.

Type2 یا نوع دوم جنبه آزمایشگاهی و کاربردهای خانگی دارد

در این نوع مجازی سازی یک نرم افزار که نصب و کاربرد بسیار آسانی دارد با چند مرحله next در سیستم عامل ما نصب می شود و مثل هر برنامه کاربردی دیگر یا Application در سیستم عامل اولیه نصب می شود و امکان ایجاد ماشین مجازی یا سیستم عامل دیگری در لپ تاپ و کامپیوتر شخصی را به ما می دهد. از جمله معروفترین نمونه های این نوع می توان به VMWare Workstation و Virtual Box اشاره نمود.

مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است؟ وچگونه باید مجازی سازی مناسب چه سازمانهایی است را پیاده سازی نمایند
مجازی سازی یا Virtualization چیست ؟
مجازی سازی یا Virtualization چیست ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *