ساعت ورزشی پلار V650 با حسگر H6

هوشمندترین کامپیوتر دوچرخه‌سواری GPS دار

برای دوچرخه سوارانی که می‌خواهند هر جنبه‌ای از سواری‌شان را آنالیز کنند تا عملکردشان ارتقا پیدا کند.

ساعت ورزشی پلار V650 با حسگر H6

ساعت ورزشی پلار V650 با حسگر H6

باما همراه بشید با ساعت ورزشی پلار V650 با حسگر H6

ساعت ورزشی

[title text=”مربی گری هوشمند” link=”” link_text=””]

[row ]

[col span=”1/4″ ]

[/col]

[col span=”1/4″ ]

[/col]

[col span=”1/4″ ]

[featured_box title=”کالری هوشمند” img=”http://zigoratsport.com/wp-content/uploads/2015/06/sc_icons_90x90_0012_owncal.jpg” img_width=”90px” pos=”center” link=”http://zigoratsport.com/smart-calories/”]

اجازه خواهد داد بدانید دقیقا چند کالری سوزانده‌اید

[/featured_box]

[/col]

[col span=”1/4″ ]

[featured_box title=”مزایای تمرین” img=”http://zigoratsport.com/wp-content/uploads/2015/06/sc_icons_90x90_0004_training_benefit.jpg” img_width=”90px” pos=”center” link=”http://zigoratsport.com/training-benefit/”]

بلافاصله بعد از تمرین‌ها به شما انگیزه می‌دهد

[/featured_box]

[/col]

[/row]

ساعت ورزشی پلار V650 با حسگر H6