قیمت پردازنده ای ام دی ( AMD CPU ) تیرماه سال 1398

قیمت پردازنده ای ام دی

(  AMD Processor  )

تیرماه سال 1398

ردیفمدلقیمت
1AMD Athlon 200GE 3.2GHz AM4 Desktop CPU with Radeon Vega 3 Graphics660,000
2AMD A8-9600 Bristol Ridge AM4 Processor540,000
3AMD Ryzen 7 2700 AM4 Processor3,950,000
4AMD Ryzen 5 2600 AM4 Processor2,550,000
5AMD Ryzen 5 2600X AM4 Processor2,990,000
6AMD Ryzen 3 2200G AM4 Processor1,250,000
7AMD Ryzen 5 2400G AM4 Processor1,850,000
8AMD A10-9700 Bristol Ridge AM4 Processor720,000
9AMD A6-9500 Bristol Ridge AM4 Processor440,000
10AMD Ryzen Threadripper 1900X TR4 Processor2,500,000
11AMD Ryzen Threadripper 1950X TR4 Processor8,300,000
12AMD Ryzen 3 1200 AM4 Processor1,050,000
13AMD Ryzen 5 1400 AM4 Processor1,690,000