sRGB / دلتا E

فضای رنگ sRGB و دلتا E

 

فضای رنگ sRGB را می توان بعنوان فضای رنگی پیش فرض برای مدل RGB در نظر گرفت.

تقریبا تمامی تجهیزات ثبت و نمایش تصویر با مدل رنگ RGB ، فضای رنگ sRGB رو به عنوان حداقل ساپورت میکنن، واقعیت اینکه بیشتر

بینایی انسان بیرون فضای رنگ sRGB هست. تست sRGB می تواند تمام چیزی را که در زمینه ی طیف رنگی نیاز دارید به شما بدهد.

این فضای رنگی پیش‌فرض نرم‌افزارها محسوب می‌شود و به طور پیش فرض عکسها در این فضای رنگی تهیه می‌گردند. این فضا در واقع

بیانگر وسعت رنگی (Gamut) یک مانیتور معمولی است، اما در حال حاضر بسیاری از مانیتور‌ها، می‌توانند وسعت رنگ فراتری نسبت به این

فضا نمایش دهند.

 

دلتا E و گاما

 

یک مانیتور که تمام طیف رنگی نور مرئی را ارائه می نماید اگر نداند در چه زمانی باید رنگ ها را غلیظ تر و در چه زمانی رقیق تر نمایش دهد،

همچنان می تواند یک محصول بی کیفیت به حساب بیاید.

دلتا E فاکتور مناسب برای بررسی این خصوصیت نمایشگر ها هستند، دلتا E میزان تفاوت رنگ است، هر چه قدر که این مقدار بیشتر باشد،

رنگ تولید گشته تفاوت بیشتری با رنگی که باید تولید می شده دارد.

عنوان مذکور یک مقدار ثابت نیست، زیرا هم به کیفیت مانیتور و هم به فرد بیننده بستگی دارد. در عمل اگر دلتا E کمتر از 3 باشد مطلوب است

و اگر کمتر از 2 باشد خیلی خوب است.

 

مانیتورهای دل استاندارد sRGB را به طور کامل و 99 درصد از AdobeRGB را پوشش می دهد و دلتا E آن زیر دو است .

این نوشته در آموزشی منتشر شده است، اگر می خواهید این نوشته را به حافظه مرورگر بسپارید اینجا کلیک کنید.

by سحر حسینی