کالری هوشمند

sc_icons_90x90_0012_owncal

OwnCal، دقیق‌ترین شمارنده‌ی کالری موجود در بازار است. می‌تواند میزان کالری‌های صرف شده در طول یک جلسه‌ی تمرینی را با توجه به وزن، قد، سن، جنسیت، و حداکثر ضربان قلب شخص شما (HRmax)، و اینکه تمرینتان چقدر شدت دارد، محاسبه کند!

ساعت‌های دارای این ویژگی