شاخص دو

sc_icons_90x90_0006_running_index

اگر بدنبال این هستید که نهایت کارایی دوی خود را داشته باشید، این ویژگی، یک کمک بزرگ به شما خواهد بود! استفاده‌ی مستمر از این ویژگی، به مرور زمان، به شما نشان خواهد داد که دویدنتان چقدر بهره‌وری دارد. امتیاز شاخص دوی شما، با توجه به ضربان قلب، و سرعتی که از GPS یا حسگر گام‌شمار دریافت شده، بصورت خودکار پس از هر بار دویدن محاسبه می‌شود. امتیاز بیشتر، نشان دهنده‌ی این خواهد بود که می‌توانید با تلاش کمتری، سریع‌تر بدوید. در ساعت V800، این ویژگی حتی می‌تواند تشخیص دهد که سربالایی می‌دوید یا سرپایینی!

ساعت‌های دارای این ویژگی