وضعیت ریکاوری

sc_icons_90x90_recovery_status

با وضعیت ریکاوری (Recovery status)، خواهید توانست بین تمرین و استراحت تعادل ایجاد کرده، و پیش از اینکه برای تمرین دوباره از خانه بیرون بزنید، از وضعیت ریکاوری‌تان تصویر صحیحی بدست بیاورید. وضعیت ریکاوری، بر مبنای جمع‌آوری فشار تمام فعالیت‌های شما، از جمله تمرینات و تمام فعالیت‌های کوچکی که هر روز انجام می‌دهید تعیین می‌گردد. زیر نظر گرفتن مستمر وضعیت ریکاوری، به شما کمک خواهد کرد برای تمرین‌هایتان برنامه ریزی کنید. بنابراین از تمرین بیش از اندازه، یا کم کاری، جلوگیری خواهید کرد.

ساعت‌های دارای این ویژگی