سری اپتیپلکس کاربرانی را هدف قرار داده است که در سطح کاربری اداری از آن استفاده می کنند. این سری مناسب استفاده در مکان هایی است که محدودیت فضای کاری در آن بسیار به چشم می آید. همچنین کارایی، سرعت و قدرت این سر به نسبت قیمت پایین آن، بسیار قابل توجه است.

[enamadlogo_shortcode]