ورزشکاران ناتان

ناتان به کمک ورزشکاران خاصی در سراسر دنیا شتافته است، و موفقیت این ورزشکاران خبره نمونه‌ی روح و جان محصولات ناتان است. این ورزشکاران را گروهی از دونده‌ها، دونده‌های ماراتون، ورزشکاران سه گانه، و خیلی‌های دیگر تشکیل داده‌اند. ناتان مفتخر است که حامی ورزشکاران متعدد در رشته‌های ورزشی مختلف است، ورزشکارانی که هیچوقت از تلاش دست بر نمی‌دارند و همیشه در حال شکستن مرزها هستند.