جاش بریمهال

حرفه: دونده دو استقامت و مالک کمپانی  Red Rock Running

محصول مورد علاقه ناتان: QUICKDRAW PLUS

josh-brimhall

در مواقعی که تمرین ندارم و یا در مسابقات شرکت نمی کنم دوست دارم: با همسرم به سفر بروم.

مسئله ای که افراد بسیار کمی در مورد من میدانند: من عاشق آبنبات هستم.

یک عنوان خوب برای زندگی نامه من: گاهی اوقات درست پیش می روم.

برای شرکت در چه رویداد هایی در سال ۲۰۱۳ برنامه ریزی کرده ای؟ Pemberton ۵۰ کیلومتر، Moab Red Hot ۳۳ کیلومتر، Sonoma ۵۰ مایل، , Leona Divide ۵۰ مایل، Ice Age ۵۰ مایل، Lake Tahoe ۱۰۰ مایل، JFK ۵۰ مایل.

لحظه ورزشی مورد علاقه و کسب موفقیت من در زمان: تنها زمانی که با دویدن عجین می شوم و به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنم.

بدترین تجربه من در مسابقات ورزشی: موارد بسیاری بوده است ولی هر روزی بعد از یک مسابقه به اتمام نرسیده، سخت می باشد.

چیزی که میخواهم امسال به دست بیاورم: بهره مندی دوباره از لذت دویدن های بسیار طولانی.

آرزوی زندگی من: BadwaterیاSpartathalonتفاوتی نمی‌کند، واقعا هیجان دارم تا ببینم دویدن های فوق العاده طولانی در جاده ها چگونه می باشند.

محصول Nathan مورد علاقه: QuickDraw Handheld و جلیقه The Minimist Vest

اگر بخواهم به چند ورزشکار درباره ی ناتان بگویم ، می گویم: ناتان یک کمپانی می باشد که مشتاقانه با ورزشکاران همکاری می کند تا محصولاتی را تولید و گسترش دهد که با نیاز های ورزشکاران کاملا سازگاری داشته باشد.