تست تناسب اندام

sc_icons_90x90_0005_fitness_test

اگر به دنبال این هستید که تناسب اندام بدست بیاورید، و تمایل دارید تا ببینید چقدر به خوبی به سمت تناسب اندام پیش می‌روید، تست تناسب اندام هوشمند (fitness test) تنها در ۵ دقیقه دقیقا آنچه نیاز دارید بدانید را به شما خواهد گفت. با مقایسه‌ی مداوم نتایج این تست، می‌توانید پروسه‌ی تغییرات و بهبود تناسب اندامتان را زیر نظر داشته باشید.

ساعت‌های دارای این ویژگی