نشانگر انرژی

sc_icons_90x90_0009_energypointer

اگر می‌خواهید تناسب اندام بهتری داشته باشید، یا اینکه چربی بسوزانید، نشانگر انرژی یا EnergyPointer به راحتی به شما نشان خواهد داد که تاثیر اصلی تمرین شما بر چیست. بنابراین می‌توانید به آنچه که دنبالش هستید بچسبید.