مطالب آزاد

کیفیت یا وضوح تصویر

رزولوشن اصطلاحی است که برای تعداد پیکسل های هر صفحه نمایش به کار میرود. این اصطلاح که بصورت یک جفت عدد زوج بکار...