مزایای فعالیت

sc_activity_benefit_90x90

مزایا فعالیت (Activity Benefit) تمام انتخاب‌های فعال شما در روز را زیر نظر می‌گیرد، و به شما نشان خواهد داد که آن فعالیت‌ها چطور به سلامت شما کمک می‌کنند. اگر فعالیت‌هایتان را انجام دهید به شما جایزه خواهد داد! و اگر از هدف روزانه‌تان عقب بیفتید شما را به حرکت وا خواهد داشت. «مزایا فعالیت» به شما فیدبک روزانه، هفتگی و ماهانه خواهد داد، چرا که هر چه بیشتر خودتان را تکان دهید، مزایای سلامتی بیشتری نسیبتان خواهد شد. شما می‌توانید این ویژگی را هم از طریق موبایلتان و هم از طریق وب، بررسی کنید.

ساعت‌های دارای این ویژگی