خبر

HTC 10 گواهی تایید FCC را دریافت کرد

تاکنون شاهد انتشار شایعات و گزارشات بسیاری پیرامون تلفن هوشمند پرچمدار آینده HTC موسوم به HTC 10 بودیم. براساس شایعات تلفن هوشمند HTC 10 در 12...