آموزشی

sRGB / دلتا E

فضای رنگ sRGB و دلتا E   فضای رنگ sRGB را می توان بعنوان فضای رنگی پیش فرض برای مدل RGB در نظر...

آموزشی

فناوری IPS

فناوری( IPS  in-plane-swiching )    مانیتور هایی که امروزه در بازار مشاهده می کنید جدا از سیستم نور آن که LED باشد یا فلوروسنت...

مطالب آزاد

کیفیت یا وضوح تصویر

رزولوشن اصطلاحی است که برای تعداد پیکسل های هر صفحه نمایش به کار میرود. این اصطلاح که بصورت یک جفت عدد زوج بکار...