با ورزشهای هفتگانه و دهگانه آشنا شوید

ورزش هفت گانه

هفتگانه و دهگانه، ترکیبی از دو و میدانی است که نیازمند طیف گسترده‌ای از مهارتها است. دو مسابقه که هر دو جزء رقابتهای المپیک هستند، شامل چندین رشته دو و میدانی است و برخی از بهترین نامهای تاریخ دو ومیدانی، شامل قهرمانان هفتگانه و دهگانه می‌باشند. اگرچه هفتگانه و دهگانه، رویدادهای یکسانی دارند، اما هم در افرادی که آنها را انجام میدهند و هم در تعداد رشته‌هایی که شامل آنهاست، تفاوتهای مهمی‌وجود دارد.

هفتگانه

هفتگانه شامل هفت رشته می‌شود و بخش استانداردی از مسابقات داخلی دو و میدانی زنان و مردان محسوب میشود که فقط زنان در مکانهای روباز و در هفتگانه المپیک رقابت می‌کنند. رویدادهای داخلی دو و میدانی مردان، اغلب شامل هفتگانه میشود. برای بانوان، هفتگانه شامل دو ۱۰۰ متر با مانع، پرش طول، پرتاب نیزه، دو ۲۰۰ متر، پرش ارتفاع، دو ۸۰۰ متر و پرتاب وزنه می‌شود. برای مسابقات داخلی مردان، هفتگانه شامل دو ۶۰ متر، دو ۱۰۰۰ متر، پرتاب وزنه، دو ۶۰ متر با مانع، پرش ارتفاع، پرش طول و پرش با نیزه میشود.

دهگانه

دهگانه، ۱۰ رشته ترکیبی از دو و میدانی می‌باشد که در درجه اول، رشته مردانه محسوب می‌شود. دهگانه، گاهی اوقات در بخش دو و میدانی زنان برگزار می‌شود، اما به مهمی‌مسابقات بین المللی مانند المپیک نیست. رشته‌ها در دهگانه مردان، شامل دو ۱۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع، دو ۴۰۰ متر، دو ۱۱۰ متر، پرتاب دیسک، پرش با نیزه، پرتاب نیزه و دو ۱۵۰۰ متر می‌باشد. دهگانه زنان نیز شامل همین رشته‌ها است.

برنامه ریزی و امتیازدهی

هر دوی هفتگانه و دهگانه در دو روز برگزار می‌شود و معمولا نیم ساعت استراحت بین اتمام یک رشته و آغاز رشته دیگر داده می‌شود. در دهگانه، روزانه ۵ رشته و در هفتگانه در روز اول ۴ رشته و در روز دوم ۳ رشته برگزار میشود. امتیازدهی در دهگانه با مقیاس ۸۵۰۰ امتیاز و در هفتگانه ۶۵۰۰ امتیاز است.

اتحادیه بین المللی فدراسیون‌های دو و میدانی، جدول امتیازاتی فراهم کرده است که هر امتیازات در بازه زمانی مشخص در هر مسابقه و یا ارتفاع و فاصله مشخص در یک رویداد تعیین میکند. مثلا، در دوی ۱۵۰۰ متر مردان، زمانی به اندازه ۴:۱۰:۳۷ دقیقه، ارزش ۸۷۹ امتیاز دارد. به زمان سریعتر، امتیاز بیشتر و به زمان آهسته تر، امتیاز کمتری تعلق می‌گیرد. اگر ورزشکاری به زمان یا مسافتی نائل شود که به طور خاص در جدول امتیازات وجود نداشته باشد، آن امتیاز به حساب ورزشکار در نظر گرفته شده و در زمان یا مسافت کوتاه بعدی اش منظور خواهد شد. جدول امتیازات برای این طراحی شده اند تا متخصصان را در هر دو رویداد مطمئن سازد تا منفعتی برای ورزشکاران بهتر قائل نشوند.

تاریخچه

هفتگانه و دهگانه، رویدادهای خود را مدیون رویدادهای پنجگانه در یونان باستان هستند. با ظهور المپیک مدرن، دو و میدانی پدیدار شد و منجر به پدیداری ورزش دهگانه گردید. وقتی “جیم تورپ” امریکایی، در المپیک سوئد سال ۱۹۱۲ دهگانه را برد، شاه گوستاو پنجم سوئد، تورپ را بهترین ورزشکار جهان خطاب کرد و از آن پس، این عنوان به برندگان دهگانه داده می‌شود. دیگر برندگان مدال طلای دهگانه در طی سالها شامل امریکایی‌هایی همچون باب ماتیاس که دو بار برنده شد، رافر جانسون و بروس جنر می‌باشد. تلاش برای رویداد ترکیبی زنان به محض پذیرش در المپیک منجر به هفتگانه شد. درمیان بهترینهای زمان، جکی جوینر کرسی امریکایی و کارولینا کلافت از سوئد هستند.

این نوشته در رشته‌های ورزشی منتشر شده است، اگر می خواهید این نوشته را به حافظه مرورگر بسپارید اینجا کلیک کنید.

by سحر حسینی